Prejsť na obsah
Verejnosť

Oslovenie potenciálnych dodávateľov pred vyhlásením zákazky

O vyhlasovateľovi
Slovenská technická univerzita v Bratislave je vedúcou technickou univerzitou na Slovensku a ma široký záber medzinárodnej spolupráce s univerzitami po celom svete.
Plánujeme obstarať infraštruktúru v oblasti IKT.
Pre potenciálnych dodávateľov pripravujeme ešte pred vyhlásením zákazky za účelom vysvetlenia našich požiadaviek

webinár
dňa  24. novembra 2021 o 15:00 hod.


Pozývame dodávateľov so skúsenosťami v oblastiach:

  • servery
  • diskové polia
  • virtualizačný softvér
  • manažment softvér a hardvér
  • aplikačný firewall
  • switche
  • vysoko výkonný počítač (HPC)
  • softvér pre HPC

Všetky dodané IKT technológie budú súčasťou centra excelentnosti SlovakION, ktoré vzniklo z H2020 projektu vo výzve Teaming (https://cordis.europa.eu/project/id/664526)
zameraného primárne na materiálový výskum s presahom na interdisciplinárne výskumné témy v oblasti automatizácie a Priemyslu 4.0.

Tieto technológie posunú materiálový výskum na Slovensku na európsku až svetovú úroveň.

Hľadáme potenciálnych dodávateľov, ktorí nám pomôžu naplniť naše požiadavky a sme zvedaví na vaše možnosti a návrhy.

Naším cieľom je spustiť verejné obstarávanie v marci 2022. Pri tomto verejnom obstarávaní postupujeme podľa nového agilného prístupu v spolupráci s OECD a ich spolupracovníkmi.

Registrácia
Ak vás naša ponuka zaujala a radi by ste získali bližšie informácie, registrujte sa na:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScg5nSV4OEzlnA_qo_relVoT1LRn6O3ZfLgUa-eNHdy2B08HA/viewform

Ďalšie detaily:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:584406-2021:TEXT:SK:HTML