Prejsť na obsah
Verejnosť

Vrcholní predstavitelia deviatich slovenských univerzít a vysokých škôl oznámili  17. novembra 2020 vznik nezávislej Alternatívnej platformy slovenských rektoriek a rektorov.

Platforma má byť alternatívou k oficiálne prezentovanej línii väčšinovej časti Slovenskej rektorskej konferencie (SRK). Jej zakladatelia nechcú, aby bola táto iniciatíva vnímaná ako boj proti niekomu, ale aby sa na báze platformy slobodne a otvorene diskutovalo o veciach, o ktorých až na výnimky v súčasnosti reprezentácie vysokých škôl mlčia. Sú presvedčení, že práve rektori by v súčasnosti mlčať nemali a že ich hlas by vo verejnom priestore mal zaznievať oveľa silnejšie a otvorenejšie, než to bolo doposiaľ. Preto založili platformu, ktorá je otvorená všetkým rektorom slovenských vysokých škôl a univerzít, sú otvorení diskusii a ponúkajú niekoľko konkrétnych téz. "Rektori majú byť natoľko výrazné osobnosti, ktoré sa neboja prezentovať aj kontroverzné, či menšinové názory, ak sú o ich správnosti a hodnotovej ukotvenosti presvedčení," uvádzajú členovia platformy s tým, že takýmto presvedčením disponujú,  preto sú pripravení diskutovať o budúcnosti slovenského vysokého školstva, ktoré podľa nich stojí na križovatke a musí sa rozhodnúť, ako ďalej. Zdôrazňujú potrebu hľadať partnerov v externom prostredí, ktorí sa budú aktívne podieľať na obnove dôvery verejnosti v inštitúcie vysokých škôl. Dôležitú úlohu v diskusii musia podľa zakladateľov platformy zohrať aj študenti.

Pod vznik platformy sa podpísali rektor Univerzity Komenského Marek Števček, rektor Slovenskej technickej univerzity Miroslav Fikar, rektor Technickej univerzity v Košiciach Stanislav Kmeť, rektor Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Pavol Sovák, rektorka Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Jana Mojžišová, rektorka Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave Bohunka Koklesová, rektor Paneurópskej vysokej školy v Bratislave Juraj Stern, rektor Hudobnej a umeleckej akadémie Jána Albrechta v Banskej Štiavnici Egon Krák a rektor Bratislavskej medzinárodnej školy liberálnych štúdií BISLA Samuel Abrahám.

Manifest (PDF)