Prejsť na obsah
Verejnosť

Rektor Slovenskej technickej univerzity v Bratislave prof. Ing. Robert redhammer, PhD. v snahe naplniť jednu z kľúčových úloh Vedenia STU smerujúcu k posilneniu motivácie pracovníkov STU na publikovanie v špičkových a vysokoimpaktovaných periodikách vyhlasuje finančne dotovanú výzvu o najlepšie publikácie 2015 v 3 kategóriách.

Viac informácií o výzve TU.