Prejsť na obsah
Verejnosť

Medzinárodný Višegradský fond, ktorý vznikol 9. júna 2000 v Bratislave, ponúka financovanie  kultúrnej spolupráce, vedeckej výmeny a výskumu, vzdelávania, výmeny mladých ľudí,  cezhraničnej spolupráce, a tiež podpory turizmu. Aktuálne sú výzvy pre malé a stredné granty , a tiež Visegrad Artists Residency Programme  , ktorý má uzávierku 10. septembra 2007.

 

Všeobecné informácie týkajúce sa malých aj štandardných grantov
V rámci schváleného rozpočtu a dostupných zdrojov sú finančné zdroje Fondu používané na podporu činností v oblastiach:
- kultúrnej spolupráce (napr. festivaly, publikácie),
- vedeckej výmeny a výskumu (napr. konferencie, publikácie),
- vzdelávania (semináre, letné školy),
- výmeny mladých ľudí (športové, vzdelávacie a  kultúrne aktivity pre deti a mládež),
- cezhraničnej spolupráce (projekty realizované na hranici dvoch štátov V4),
- podpory turizmu (sprievodcovia, prezentácie, veľtrhy).

Finančný príspevok Fondu nemôže presiahnuť 50% celkových nákladov na projekt..

Malé granty
Celkový rozpočet pridelený pre program Malých grantov v roku 2007 je 512.000 Eur. Maximálna čiastka pridelená jednému projektu v rámci programu Malých grantov je 4 000 Eur. Zmluvné obdobie maximálne 6 mesiacov a to i v prípade, že projekt bude trvať dlhšie.
Uzávierky na podávanie žiadostí sú: 1.september a 1.december. Žiadosti zasielajte na adresu Medzinárodného višegrádskeho fondu prostredníctvom emailu na smallgrants (zavináč) visegradfund.org  a zároveň poštou v 2 kópiách.

Štandardné granty
Celkový rozpočet pridelený pre program Štandardných grantov v roku 2007 je 2 200 000 Eur. Čiastka poskytnutá konkrétnemu projektu v rámci programu Štandardných grantov je vyššia ako 4 000 Eur. Rozpočet sa plánuje na obdobie 12 mesiacov, a to i v prípade, že projekt bude trvať dlhšie.
Uzávierka na podávanie žiadostí je 15. september. Žiadosti zasielajte na Fond prostredníctvom emailu na adresu standard (zavináč) visegradfund.org a zároveň poštou.

Všetky ďalšie informácie nájdete na: www.visegradfund.org .