Prejsť na obsah
Verejnosť

Agentúra na podporu výskumu a vývoja v spolupráci so Sekciou vedy a techniky MŠ SR vyhlásila výzvu na podávanie návrhov na spoločné výskumné projekty vedecko-technickej spolupráce medzi spolupracujúcimi organizáciami v Slovenskej republike a v Poľskej republike. Dátum ukončenia výzvy 31. máj 2009.

Podklady k tejto výzve si môžete stiahnúť z nasledujúcich odkazov:

- Úplné znenie výzvy 
        Slovenská verzia [pdf 116 KB]
        Anglická verzia [pdf 99 KB]

Metodický pokyn [pdf 54 KB]

Vzorový formulár [NEVYPĹŇAŤ !!!] 
        Slovenská verzia [pdf 278 KB]
        Anglická verzia [pdf 278 KB]  

Návrhy na výskumné projekty sa podávajú prostredníctvom elektronického systému. Ak máte záujem podať projekt, kliknite na nasledovnú linku:
On-line systém na podávanie projektov
Elektronický systém pre podanie projektu pre túto výzvu bude uzavretý 31. mája 2009 o 13:00 hod.