Prejsť na obsah
Verejnosť

V súlade so Smernicou č. 4/2010-N vyhlásil rektor STU v júli výzvu na podávanie žiadostí o grant v rámci Programu na podporu mladých výskumníkov.

Výzva má uzávierku na rektoráte 14. 9. 2010, na fakultách skôr. Viac informácií sa dozviete na svojom oddelení pre vedu a výskum na fakulte. Dokumenty k výzve nájdete na stránke informácie pre zamestnancov dole. Hľadajte verziu 2 výzvy a žiadosti.

Čo sa týka dĺžky žiadosti, dostali sme množstvo otázok. Žiadosť nemá byť siahodlhá. Stačia aj 3 strany, pokiaľ vystihnete podstatu projektu! Niekedy menej je viac!

Čo sa týka zabezpečenia posudkov k žiadostiam, tieto zabezpečuju príslušní prodekani pre vedu a výskum.