Prejsť na obsah
Verejnosť

V súvislosti s prerokúvaním a definitívnym schvaľovaním návrhu novely zákona o vysokých školách na aktuálnej schôdzi Národnej rady SR sa rektor STU Oliver Moravčík obrátil na každú poslankyňu a každého poslanca listom. Členov najvyššieho zákonodarného zboru v ňom vyzval zvažovať problematiku vysokého školstva na Slovensku v súvislostiach a spolupracovať pri prijímaní krokov na zlepšovanie prostredia, v ktorom slovenské vysoké školy pôsobia.

Celé znenie listu:

Vážená pani poslankyňa, vážený pán poslanec Národnej rady Slovenskej republiky,

v súvislosti s aktuálnym prerokúvaním návrhu novely zákona o vysokých školách sa na Vás obraciame s naliehavou výzvou. Zvažujte, prosím, problematiku vysokého školstva na Slovensku v súvislostiach, lebo ide o veľa. Ide o budúcnosť našej krajiny, ktorej prosperita bytostne závisí od šikovných a vzdelaných ľudí, ale v súčasnosti ide už aj o prežitie vysokých škôl, ktoré im majú kvalitné vzdelanie poskytnúť.

Na rokovacom stole máte návrh novely, ktorý po Vašom schválení zmení spôsob riadenia vysokých škôl a ich fakúlt - riadiace mechanizmy, spôsob ich kreovania i zodpovednosti. Obmedzí akademickú samosprávu, posilní vplyv externého prostredia (vrátane politického vplyvu) pri otáznej miere zodpovednosti za prijímané rozhodnutia. Predkladateľ sa inšpiroval v Rakúsku, ktoré má však zásadne odlišné nastavenie ekonomických podmienok i kultúry prostredia, v ktorom vysoké školy pôsobia. V Českej republike majú vysokoškolskú legislatívu podobnú našej súčasnej a jej zmeny nechystajú. Vysoké školy sa tam vďaka štedrým štátnym programom rozvíjajú a úspešne lákajú našich talentovaných mladých ľudí, o ktorých tak prichádzame, väčšinou nadobro. Na Slovensku sme, naopak, svedkami znevažovania kvality našich univerzít a znižovania štátnej dotácie pre vysoké školy, ktoré je v priamom rozpore s cieľmi, ktoré štát deklaruje. Pri súčasnom prudkom náraste cien energií a ďalších vstupov sú tak vysoké školy namiesto rozvoja nútené zápasiť o prežitie.

Nie je pravda, že sa akademické prostredie bráni reformám. Naopak, dlhodobo po nich voláme. Po reformách, ktoré pomôžu zvýšiť kvalitu, atraktívnosť, prestíž našich vysokých škôl. Práve v tomto období prechádzajú naše univerzity náročným procesom implementácie nového vnútorného systému kvality, novou akreditáciou. To všetko preto, aby boli ešte kvalitnejšie, lepšie, výkonnejšie. Napriek skromným podmienkam poskytujeme vzdelanie na veľmi solídnej úrovni, čo dokazuje veľký záujem zamestnávateľov o absolventov STU, ich najvyššie nástupné platy a takmer nulová nezamestnanosť. Naša univerzita robí špičkový výskum, je úspešná v grantových projektoch a efektívna vo výstupoch, čo potvrdzuje aj správa OECD. Naši vedci publikujú v špičkových medzinárodných vedeckých časopisoch. Začleňujeme sa do medzinárodných konzorcií, prichádza k nám stále viac študentov a študentiek zo zahraničia. Tvrdo pracujeme na tom, aby sme boli konkurencieschopní v európskom a svetovom kontexte.

Vážená pani poslankyňa, vážený pán poslanec,

zvážte, prosím, podmienky, ktoré náš štát vytvára pre činnosť a rozvoj vysokých škôl. Zvážte, či a ako konkrétne pomôže predložená novela slovenským vysokým školám, aby boli kvalitnejšie a atraktívnejšie pre slovenských či zahraničných študentov. Prosíme, vypočujte nás a postavte sa za nás. Poďme spoločne podnikať kroky za čoraz lepšie slovenské univerzity, ktoré dokážu hrdo súperiť s európskou a svetovou špičkou.

Ďakujem.

Oliver Moravčík, rektor Slovenskej technickej univerzity v Bratislave

foto: TASR