Prejsť na obsah
Verejnosť

15. októbra 2010 je uzávierka podávania prihlášok na mobilitný program Erasmus Mundus Akcia 2 pre spoluprácu medzi vysokoškolskými inštitúciami EU, stredoázijských republík, západného Balkánu a štátov tretích krajín:
Lot 2: Egypt
Lot 3: (a) okupované Palestínske územie, (b) Izrael
Lot 9: Kazachstan, Kyrgyzstan, Tadžikistan, Uzbekistan, Turkmenistan
Lot 10: Albánsko, Bosna & Hercegovina, bývalá Juhoslovanská Republika Macedónsko, Kosovo (UNSCR 1244/99), Čierna hora, Srbsko, Chorvátsko. 

Podrobnosti a dokumenty:
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/funding/2010/call_eacea_22_10_en.php