Prejsť na obsah
Verejnosť

EK vyhlásila výzvu na podávanie návrhov projektov v oblasti ĽUDIA - 7. rámcový program, akcia Marie Curie International Outgoing Fellowships for Career Development. Deadline na podávanie projektov je 18. august 2009.

Oblasti zamerania: výskum, vzdelávanie - tréningy, energetika, životné prostredie

Oprávnení žiadatelia: univerzity, MSP, korporácie, výskumné strediská, asociácie, administratíva, štáty

Dotknuté regióny: členské štáty EÚ, krajiny EEA, Švajčiarsko, kandidátske krajiny, Balkán, Izrael

Viac informácií sa dozviete na http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7DetailsCallPage&call_id=200#infopack