Prejsť na obsah
Verejnosť

30. apríla 2010 je uzávierka na predkladanie projektov programu Erasmus MUNDUS pre všetky tri Akcie.
Akcia 1: Spoločné magisterské programy a spoločné doktorandské programy.
Akcia 2: Partnerstvá medzi vysokoškolskými inštitúciami v krajinách EÚ a v „tretích“ krajinách v rámci vopred určených regiónov sveta zameraných na spoluprácu a mobilitu (vrátane štipendií pre všetkých partnerov).
Akcia 3: zlepšenie profilu, obrazu a zviditeľnenia a dostupnosti európskeho vysokoškolského priestoru.
Podrobnosti: http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/funding/2010/call_eacea_29_09_en.php

Informácie o ďalších uzávierkach na podávanie projektov.