Prejsť na obsah
Verejnosť

Ministerstvo školstva SR ako riadiaci orgán pre Operačný program Výskum a vývoj vyzýva na predkladanie prihlášok na hodnotiteľa na odborné hodnotenie projektov v rámci Operačného programu Výskum a vývoj.

Prihlášky a životopisy je potrebné poslať v termíne do 15. februára 2008 na adresu:
Ministerstvo školstva SR
Sekcia európskych záležitostí
Odbor pre OP Výskum a vývoj
Stromová 1
813 30 Bratislava  

Stiahnite si:
>> Formulár prihlášky
>> Formulár životopisu (dostupný aj na stránke Europass)

POZOR! Formulár prihlášky hodnotiteľa OP Výskum a vývoj nie je totožný s formulárom prihlášky hodnotiteľa OP Vzdelávanie!

Ďalšie informácie nájdete na: http://www.minedu.sk/index.php?lang=sk&rootId=1718