Prejsť na obsah
Verejnosť
Agentúra na podporu výskumu a vývoja (APVV) v spolupráci so Sekciou vedy a techniky MŠ SR zverejnila na svojej stránke výzvu na podávanie návrhov na spoločné výskumné projekty vedecko-technickej spolupráce medzi spolupracujúcimi organizáciami v Slovenskej republike a Rakúskej republike na roky 2009 až 2010. Dátum otvorenia výzvy je 14. marec 2008. Dátum ukončenia výzvy je 14. máj 2008. Podrobnosti ako i úplné znenie výzvy v slovenskej a v anglickej verzii, metodický pokyn a vzorový formulár v slovenskej a v anglickej verzii sú dostupné na stránke http://www.apvv.sk/vyzvy/vyzva-rakusko/main.php