Prejsť na obsah
Verejnosť

Druhá výzva na návrhy na finančnú podporu účasti na kontaktnom seminári Erasmus Mundus.
Seminár sa bude bude konať v Bangkoku, Thajsko. Seminár organizuje projekt ASEMUNDUS.
Euro-Asia.net finančne podporí, ako doplnok k projektu ASEMUNDUS, až 10 vybraných zástupcov európskych vysokoškolských inštittúcií na ich účasti na Erasmus Mundus networking seminars s cieľom iniciovať konkty, hľadať vhodných thajských a v obmedzenom množstve aj vietnamských, majaských a singapúrskych partnerov na vytvorenie projektového konzorcia, ktoré môže pracovať pod programom Erasmus Mundus. Účastníci budú môcť prezentovať projektové plány a hľadať vhodných partnerov.

Reprezentanti európskych vysokoškolských inštittúcií môžu požiadať o spolufinancovanie cestovných nákladov a ubytovania. Maximálna podpora je 2.500 EUR a 20% z celkovej sumy musí byť hradená z vlastných zdrojov žiadateľa. 

Žiadatelia o podporu musia v žiadosti prezentovať presvedčivý projektový plán ako budú profitovať z účasti na seminári a iniciovať novú Európsko-Ázijskú spoluprácu v rámci programu Erasmus Mundus. Výzva, tlačivo pre prihlášku, profil projektu a finančný plán sú dostupné na http://www.asem-education-secretariat.org/en/15852/index.html
Program seminára je dostupný na stránkach projektu ASEMUNDUS:http://www.asem-education-secretariat.org/asemundus
V prípade otázok kontaktujte:
Martin Schifferings
Tempus/Erasmus Mundus/EU-Drittlandkooperationen
Tel: +49-(0)228-882-716, Fax: +49-(0)228-882-9716, E-Mail: schifferings@daad.de