Prejsť na obsah
Verejnosť
APVV ako člen Európskej nadácie pre vedu (ENV - European Science Foundation - ESF) oznamuje otvorenie novej výzvy ENV na predkladanie žiadostí na tému Humanities Spring 2009 I: "From Learned Societies to Knowledge-Based Society: Towards a European Young Academy?" s uzávierkou 15. 1. 2009. Žiadosti sa predkladajú prostredníctvom stránky ENV.

Bližšie informácie:

 alebo na stránke www.apvv.sk .