Prejsť na obsah
Verejnosť

Národná rozvojová agentúra Maďarska ako Riadiaci orgán Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika - Slovenská republika 2007-2013 v spolupráci s Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja SR vyhlásila dňom 15. 10. 2008 výzvu na predkladanie projektov.

Oprávnení žiadatelia: žiadosti o finančný príspevok a projektové zámery v rámci programu môžu predkladať subjekty verejného a súkromného sektora, ktorými sú obce (združenia obcí), samosprávne kraje, organizácie zriadené alebo založené štátom, samosprávnym krajom alebo obcou, neziskové organizácie, školy, komory, Európske zoskupenia územnej spolupráce a pod.

Oprávnené územie programu: podporené budú projekty realizované v Slovenskej republike na území Bratislavského, Trnavského, Nitiranskeho, Banskobystrického a Košického kraja,  v Maďarskej republike na území žúp Szabolcs-Szatmár-Bereg, Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves, Nógrád, Pest, Komárom-Esztergom, Győr-Moson-Sopron a hlavného mesta Budapešť.

Použité postupy: 1-kolový a 2-kolový postup podľa úrovne pripravenosti projektu. V prípade vybraných opatrení je umožnená kombinácia oboch postupov.

Finančná čiastka 1. výzvy: 63 538 887 EUR zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja

Miesto prijímania žiadostí o finančný príspevok a projektových zámerov: Spoločný technický sekretariát (VÁTI Kht., 1016 Budapest, Gellérthegy u. 30-32, Maďarsko) 

Termíny na predloženie žiadostí o finančný príspevok a projektových zámerov:
V prípade 1-kolového postupu (priorita č. 1) : 15. december 2008 do 12:00 hod.
V prípade 1-kolového postupu (priorita č. 2) : 16. december 2008 do 12:00 hod.
V prípade 2-kolového postupu: 17. december 2008 do 12:00 hod.

Dokumenty je možné stiahnuť na http://www.husk-cbc.eu/sk alebo tu: dokumenty