Prejsť na obsah
Verejnosť

Agentúra na podporu výskumu a vývoja v súlade so Zákonom 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja vyhlásila výzvu na podávanie žiadostí o refundáciu nákladov na prípravu projektov 7. rámcového programu Európskej únie.
Dátum ukončenia výzvy je 14. 12. 2007.

Elektronický systém na podávanie žiadostí PP7RP je aktívny od 24. 7. 2007.

Bližšie informácie o výzve PP7RP 2007: http://www.apvv.sk/vyzvy/pp7rp2007/main.php .