Prejsť na obsah
Verejnosť
Na základe listu z MŠ SR je potrebné súrne predložiť menovitý zoznam projektov, na ktoré vysoká škola získala v roku 2004 a/alebo 2005 granty zo zahraničia s finančnými objemami, ktoré boli pripísané na účty univerzity v rokoch 2004 a 2005. Bližšie informácie získate u príslušného prodeka fakulty.