Prejsť na obsah
Verejnosť

V dňoch 2. - 6. septembra 2008 sa v Neume (Bosna a Hercegovina) uskutoční medzinárodná vedecká konferencia Vývojové trendy manažérstva kvality, životného prostredia, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Cieľom konferencie je výmena teoretických a praktických skúseností a poznatkov týkajúcich sa vývojových trendov manažérstva kvality, životného prostredia, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v sektore priemyslu a služieb medzi pedagógmi, pracovníkmi praxe, výskumníkmi a inými účastníkmi procesov v sektore priemyslu a služieb.

Jazyk konferencie: angličtina

Témy:
Vývojové trendy v sektore priemyslu a služieb týkajúce sa:
1. manažérstva kvality,
2. environmentálneho manažérstva
3. manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
4. integrovaných manažérskych systémov
5. manažérstva projektov a rizík
6. využitia štatistických metód

Konferenciu organizuje Stavebná fakulta STU, Centrum manažérstva kvality v stavebníctve (CEMAKS). Podrobnejšie informácie sa dozviete na stránke http://www.cemaks.sk/conf-neum/sk/index.php .