Prejsť na obsah
Verejnosť

Dostatok prístrojov na umelú pľúcnu ventiláciu môže v najbližších týždňoch rozhodnúť o tom, ako na Slovensku medicínsky zvládneme situáciu v prípade rozšírenia nákazy koronavírusom COVID-19.

Podľa údajov Inštitútu zdravotnej politiky zverejnených v predikcii šírenia COVID-19  na Slovensku „kapacitne rátame, že bez obmedzení bude náš systém schopný zvládnuť 550 ventilovaných pacientov s COVID-19. Je zrejmé, že obmedzenia výrazne prispeli k zrovnaniu dopytu po starostlivosti, ale v prípade potvrdenia pesimistických predikcií budú potrebné do 60 dní ďalšie kapacity.” Podľa analytikov je možné, že v najhoršom momente nákazy môže na Slovensku potrebovať dýchací prístroj aj viac ako tritisíc ľudí.

„V Matadore sme preto spustili interný výskumný projekt, aby sme spoločne s kolegami zo Slovenskej technickej univerzity čo najrýchlejšie vyrobili prototyp pľúcneho ventilátora. Vývoj prototypu zafinancujeme, do projektu vložíme aj ďalšie odborné a materiálne kapacity,” uviedol Štefan Rosina, prezident MATADOR Group.

Za STU na projekte pracuje tím odborníkov a vývojárov z Fakulty elektrotechniky a informatiky pod vedením profesora Františka Duchoňa a tiež tím okolo docenta Jána Vachálka zo Strojníckej fakulty, ktorí deklarovali schopnosť vyrobiť prototyp aj s vylepšeniami. 

"Na STU existuje viacero iniciatív pomoci proti šíreniu koronavírusu. Okrem vývoja prototypu pľúcneho ventilátora ide napríklad o 3D tlač ochranných pomôcok pre zdravotníkov, ktoré sa už reálne distribuujú do nemocníc. Navrhuje sa riešenie ochranných vzduchových zón pod vedením docenta Masaryka zo Strojníckej fakulty. A každý deň prichádzajú nové nápady. Veľmi oceňujem každého, kto sa zapája do riešenia krízovej situácie, ktorá na Slovensku hrozí a chcem povzbudiť všetkých našich výskumníkov, aby sa zapojili a premýšľali, čo môžu urobiť, ako pomôcť," vyzýva rektor STU Miroslav Fikar.  

Vývoj prototypu

Východiskom pre vývoj prototypu je vedecká štúdia z roku 2010 Design and Prototyping of a Low-cost Portable Mechanical Ventilator od výskumníkov z Massachusetts Institute of Technology (MIT) a Boston University (viď ilustračný obrázok). Štúdia sa v dôsledku akútnej potreby pľúcnych ventilátorov teraz stala široko diskutovanou medzi odborníkmi po celom svete.

Americkí autori prototyp jednak vyrobili a publikovali aj dáta z meraní, takže sa máme o čo oprieť. Preštudovali sme to a veríme, že na ňom dokážeme aj niečo vylepšiť. V tíme je 10-12 strojárov a robotikov, vývoj konzultujeme s lekárskymi špecialistami z oblasti anestéziológie. Z hľadiska patentovej ochrany na tieto prístroje nám veľmi pomohla analýza od tímu okolo JUDr. Lucie Rybanskej, ” uviedol riaditeľ Národného centra robotiky a profesor na Fakulte elektrotechniky a informatiky STU František Duchoň. 

Pľúcna ventilácia je z technického hľadiska zložitý prístroj, náš prototyp vôbec nemožno porovnávať s produktmi oficiálnych výrobcov. Vzniká ako záložné riešenie použiteľné v extrémnej situácii, akú dnes, žiaľ, pozorujeme v Taliansku, či v Španielsku. Chceme vyrobiť prístroj, ktorý bude bezpečný a bude použiteľný iba v prípade vyčerpania dostupných ventilátorov schválených na klinické použitie,“ hovorí šéf výskumu v MATADOR Group inžinier Maroš Mudrák.

Na trhu je teraz akútny nedostatok pľúcnych ventilácií – dodávka stoviek až tisícov nových prístrojov na Slovensko je nereálna, objednávky oficiálnym výrobcom vysoko prevyšujú ich výrobné kapacity, štáty vývoz tejto techniky počas pandémie aj zakazujú a existujú aj mnohé praktické prekážky s logistikou.

Podobné iniciatívy výroby prototypov sa preto rozbiehajú v mnohých krajinách. Inovátor Elon Musk už v USA oznámil, že dokáže prístroje vyrábať, britská vláda oslovila s požiadavkou vývoja prototypu automobilky, na čo zareagovali aj vývojári tímov F1. V ČR už odborníci z ČVUT oznámili, že majú návrh hotový a chcú začať vyrábať.  

Na Slovensku sa iniciatívy chopili spoločne MATADOR Group a Slovenská technická univerzita ako dlhoroční partneri v oblasti výskumu, vývoja a inovácií.