Prejsť na obsah
Verejnosť
Vo vestibule Strojníckej fakulty na Nám. slobody je od 27. 9. – 6. 10. sprístupnená výstava prezentujúca súťažné návrhy na logo STU a víťazný návrh loga STU.