Prejsť na obsah
Verejnosť
Vážení používatelia vysokovýkonného počítania,
    9.6.2010 o 9.00 v zasadačke ÚI SAV č.dv.102 organizujeme pracovné stretnutie pre záujemcov vysokovýkonného počítania v gridovom prostredí.
Na uvedenom stretnutí vás oboznámime ako vám môžu pracovníci ÚI SAV  pomôcť pri prenose vašich aplikačných programov do gridovej infraštruktúry tvorenej vysokovýkonnými klastrami budovanej v rámci SIVVP národného projektu zo ŠF. Účasť v gridovej infraštruktúre vám umožní neskoršie sa začleniť do virtuálnych organizácií (medzinárodná spolupráca pre e-vedu v danej oblasti). Prosím o nahlásenie záujemcov z vašich fakúlt na

dobrucky.ui@savba.sk

Charakter stretnutia bude zameraný na analýzu vašich aplikácií a ich
možných adaptácií do výkonného klastra, resp. sieti klastrov (gridová
infraštruktúra). Predpokladaná dĺžka stretnutia je do 12.00.
Ing. Ladislav Hluchý, PhD.
riaditeľ ÚI SAV