Prejsť na obsah
Verejnosť

Milí čitatelia,

naše nové číslo vychádza za situácie, aká v našich životoch nemá obdobu. Pandémia koronavírusu nám zasiahla prakticky do každej oblasti, priniesla so sebou množstvo obmedzení a museli sme sa popasovať s rôznymi praktickými výzvami. Inak tomu nie je ani na našej univerzite; prezenčnú výučbu nahradila dištančná a práve jej sa budeme na ďalších stranách intenzívne venovať. Okrem pravidelných rubrík, na ktoré ste zvyknutí, sme zmapovali život našich fakúlt počas koronakrízy.

Prinášame vám informácie o našich vedcoch, ktorí sa pridali k boju proti chorobe, pracujú na prototype pľúcneho ventilátora, tlačia ochranné štíty a okuliare, realizujú monitoring koronavírusu v odpadových vodách, zapájajú sa do prípravy enzýmov potrebných na jeho diagnostiku a podobne. Vyučujúci nám dali odpovede na praktické otázky ohľadom výučby a výskumu, ako jedno i druhé v súčasnej situácii prebieha, s akými problémami sa boria a ako ich riešia, ako u nich funguje „bezkontaktný“ život, aký teraz vedieme. Opísali nám online prednášky, cvičenia a konzultácie, prezradili, akú majú spätnú väzbu od svojich študentov a či eventuálne vidia online vzdelávanie ako súčasť budúcnosti. Stretli sme sa aj s pohľadom, že priamy kontakt prednášajúceho so študentmi síce nič nenahradí, ale má to aj výhody: netreba fyzicky tlačiť a skladovať testy, šetrí sa papier a tým pádom aj životné prostredie. Takisto sa dozviete, ako pokračujú projekty aj ako sa pracuje s množstvom nových metód a techník, na zvládnutie ktorých nebolo veľa času. Na Fakulte architektúry sa uskutočnili historicky prvé online štátnice a nasledujú ďalšie; pre školiteľov pribudla vyššia miera flexibility ohľadom možnosti meniť zadania, prípadne aj témy záverečných prác. Všetci opýtaní sa však zhodli, že aj keď je dištančná výučba ako taká vážnou výzvou, ide nám to dobre. 

Ešte vám dávame do pozornosti, že ďalšie číslo v tomto akademickom roku vzhľadom na situáciu nebudeme vydávať; usilovne však pracujeme na novej webovej stránke Spektra, ktorú vám predstavíme v najbližších dňoch. Čo budeme mať v redakcii nové, dáme tam. A ďalšie číslo pripravíme opäť na jeseň, keď sa už, veríme, vráti aj náš akademický život do normálu a všetci sa opäť stretneme. Dovtedy si prajme veľa zdravia, kreativity a optimizmu. Príjemné čítanie!