Prejsť na obsah
Verejnosť

Ustanovujúce zasadanie Akademického senátu STU na funkčné obdobie 2011 - 2015 sa uskutočnilo
23. mája 2011. V zmysle rokovacieho poriadku AS STU na tomto zasadaní si členovia AS STU zvolili predsedu, podpredsedov, členov predsedníctva a členov a predsedov stálych komisií. 

Akademický senát vo funkčnom období 2011 - 2015 pracuje v zložení:

PREDSEDA
JELEMENSKÝ Karol, doc. Ing., PhD. (SjF)

PODPREDSEDA
KOVÁČ Bohumil, prof. Ing. arch., PhD. (FA)

TAJOMNÍČKA
JANČUŠKOVÁ Viera, Ing.

ČLENOVIA – zamestnanecká časť
ANDRÁŠ Milan, Ing. arch., PhD. (FA)
BOBRÍK Miroslav, doc. PhDr., CSc. (FCHPT)
CAGÁŇOVÁ Dagmar, doc. Mgr., PhD. (MTF)
ČAPLOVIČ Ľubomír, doc. Ing., PhD. (MTF)
DICKÝ Jozef, doc. Ing., PhD. (SvF)
FINKA Maroš, prof. Ing. arch., PhD. (ÚM)
GRAMATOVÁ Elena, doc. RNDr., PhD. (FIIT)
HÍVEŠ Ján, prof. Ing., PhD. (FCHPT)
HUDEC Ivan, prof. Ing., PhD. (FCHPT)
IŽDINSKÁ Zita, prof. Ing., PhD. (SjF)
JANÍČEK František, prof. Ing., PhD. (FEI)
LELÁK Jaroslav, doc. Ing., CSc. (FEI)
LUKEŠ Vladimír, doc. Ing., PhD. (FCHPT)
NAHÁLKA Pavel, Ing. arch., PhD. (FA)
NÁVRAT Pavol, prof. Ing., PhD. (FIIT)
PETRÁŠ Dušan, prof. Ing., PhD. (SvF)
POKORNÝ Peter, doc. Ing., PhD. (MTF)
PUŠKÁR Anton, prof. Ing., PhD. (SvF)
ROHÁĽ-ILKIV Boris, prof. Ing., CSc. (SjF)
ROSINOVÁ Danica, doc. Ing., PhD. (FEI)
SOMORA Branislav, doc. Ing. arch., PhD. (FA)
ŠČEPKA Igor, doc. Ing., PhD. (SjF)
ŠTEFANOVIĆ Juraj, Ing., PhD. (FIIT)
TANUŠKA Pavol, doc. Ing., PhD. (MTF)
UNČÍK Stanislav, doc. Ing., PhD. (SvF)
VAJDA Ján, doc. Ing., CSc. (FEI)
VRANIĆ Valentíno, doc. Ing., PhD. (FIIT)

ČLENOVIA – študentská časť
BRIENIKOVÁ Jana, Ing. (MTF)
ČESELSKÝ Juraj, Ing. arch. (FA)
FRAŇO Filip, Bc. (SjF)
HÁZ Aleš, Ing. (FCHPT) – podpredseda študentskej časti
HORNIAK Martin (FEI)
KALABOVÁ Magdaléna (FCHPT)
KURUC Martin, Bc. (ÚM)
MAJERA Juraj (SjF)
MUSTAKOV Michal, Bc. (FA)
ONDRUŠKA Michal, Bc. (MTF)
PIŠTEK Peter, Ing. (FIIT) – predseda študentskej časti
RAPČÍK Marek, Bc. (FEI)
SZÁNTOVÁ Gabriela, Bc. (SvF)
ŠIMKO Jakub, Ing. (FIIT)
VAŇOVÁ Kristína (SvF)

Ekonomická komisia AS STU pracuje v zložení:
HUDEC Ivan, prof. Ing., PhD. (FCHPT) – predseda
BRIENIKOVÁ Jana, Ing. (MTF)
GRAMATOVÁ Elena, doc. RNDr., PhD. (FIIT)
HORNIAK Martin (FEI)
NAHÁLKA Pavel, Ing. arch., PhD. (FA)
POKORNÝ Peter, doc. Ing., PhD. (MTF)
PUŠKÁR Anton, prof. Ing., PhD. (SvF)
ROHÁĽ-ILKIV Boris, prof. Ing., CSc. (SjF)
VAJDA Ján, doc. Ing., CSc. (FEI)

Legislatívna komisia AS STU pracuje v zložení:
ŠČEPKA Igor, doc. Ing., PhD. (SjF) – predseda komisie
ANDRÁŠ Milan, Ing. arch., PhD. (FA)
CAGÁŇOVÁ Dagmar, doc. Mgr., PhD. (MTF)
FRAŇO Filip, Bc. (SjF)
HÍVEŠ Ján, prof. Ing., PhD. (FCHPT)
PETRÁŠ Dušan, prof. Ing., PhD. (SvF)
ROSINOVÁ Danica, doc. Ing., PhD. (FEI)
VAŇOVÁ Kristína (SvF)
VRANIĆ Valentíno, doc. Ing., PhD. (FIIT)