Prejsť na obsah
Verejnosť
Účastníkom verejnej anonymnej súťaže na logo STU oznamujeme, že odborná porota nevybrala víťazný návrh. Deväť najvhodnejších z predposledného vylučovacieho kola (podaných pod heslami: DR40239, DR1163, Freedom Fighter, 0077, 951147, verti602, kodiak 1, basic communication, MILLO) si vyhlasovateľ súťaže ponechá pre potreby výstavy, ktorá sa uskutoční po vyhodnotení ďalšej – vyzvanej súťaže na logo STU. Ostatní účastníci si môžu návrhy vyzdvihnúť od 22. do 26. mája u tajomníčky súťaže. Po tomto termíne budú obálky s menami účastníkov otvorené a návrhy budú autorom zaslané poštou.