Prejsť na obsah
Verejnosť
Dňa 25.1.2006 je uzávierka podávania žiadostí na štipendijné pobyty na Kanazawa University v Japonsku - "2006 Monbukagakuscho scholarship for research student" financované japonským ministerstvom pre vzdelávanie, kultúru a vedu. Štipendium je určené pre absolventov, doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov do 35 rokov. Výška štipendia je 175000,- YEN/mesiac. Dĺžka štipendijného pobytu je 1 rok s nástupom k 1.10.2006.
Pred podaním prihlášky si uchádzač musí nájsť tútora na Kanazawa University, ktorý študentovi napíše akceptačný list. Úspešní uchádzači, ktorým bude štipendium pridelené budú o tejto skutočnosti informovaní v priebehu mesiaca júl 2006.
Prihláška a podrobné informácie sú k dispozícii na Oddelení pre zahraničné vzťahy rektorátu STU.