Prejsť na obsah
Verejnosť

Uzávierka prihlášok je 9. júna 2010.

MONBUKAGAKUSHO štipendium je určené pre občanov SR, ktorí majú záujem o výskumný pobyt v Japonsku a spĺňajú doleuvedené podmienky. Písomné testy sa uskutočnia v prvej polovici mesiaca júl. Následne budú úspešní uchádzači do dvoch týždňov pozvaní na ústne pohovory.
Termín a dĺžka stáže: 2 roky od apríla 2011, vo výnimočných prípadoch 1,5 roka od októbra 2011
Spôsob podania prihlášky: cez SAIA (http://www.saia.sk)
Základné podmienky:
* občan Slovenskej republiky (neplatí pre japonských občanov)
* menej ako 35 rokov (narodený po 2. apríli 1976)
* absolvent VŠ, resp. študenti posledných ročníkov VŠ
* dobrý fyzický i psychický zdravotný stav (uchádzač nesmie byť nositeľom infekčných chorôb)
* výborná znalosť anglického jazyka, uchádzač musí mať záujem sa naučiť japonsky.
Priebeh: Po podaní prihlášky na SAIA sa uskutoční na Veľvyslanectve Japonska v SR test z anglického alebo japonského jazyka (respektíve z oboch jazykov) a ústny pohovor. O konečnom výsledku rozhodne japonské Ministerstvo školstva, kultúry, športu, vedy a technológie a výsledky budú následne oznámené uchádzačom.
Prihláška a ostatné aktuálne formuláre: http://www.sk.emb-japan.go.jp/mext_scholarship.html
V prípade potreby dotatočných informácií kontaktujte doleuvedenú e-mail adresu alebo tel. čísla:
PhDr. Zuzana Želinská
Kultúrna sekcia
Veľvyslanectvo Japonska
Hlavné námestie 2
813 27 BRATISLAVA 1
Tel.: 02-5980-0101, 02-5980-0100
Fax: 02-5443-3681, 02-5443-2771
E-mail: japanemb6@stonline.sk