Prejsť na obsah
Verejnosť
15.9. 2011
je uzávierka podávania žiadostí na výskumné štipendiá do Japonska poskytované nadáciou "Canon Foundation". Uchádzači musia mať ukončené doktorandské alebo minimálne magisterské štúdium, pričom od udelenia magisterského alebo PhD. titulu nemôže uplynúť viac ako 10 rokov. Dĺžka štipendia je minimálne 3 mesiace maximálne 12 mesiacov. Výška poskytovaného štipendia je v rozpätí od 22 500,- do 27 500,- EUR/rok. Podrobnosti a prihláška sú dostupné na http://www.canonfoundation.org/  (23.6.2011, T.Ž.)

Ďalšie ponuky rôznych štipendií.