Prejsť na obsah
Verejnosť

Dňa 15.10.2010 sa v Bratislave uskutoční informačný deň k aktuálnej výzve na podávanie návrhov v Siedmom rámcovom programe - program Kapacity, Výskum v prospech MSP.

Seminár sa bude konať 15.10.2010 o 8:30 na MH SR, Mierová 19, Bratislava.

V rámci tejto výzvy je k dispozícii vyše 200 mil. eur na projekty aplikovaného výskumu v prospech MSP, ktore umožňujú financovanie inovujúcich malých a stredných podnikov ako aj výskumných organizácií, ktoré vykonávajú priemyselný výskum a vývoj. Je to príležitosť aj pre univerzitu financovať si výskum vykonaný pre podniky.

Na informačnom dni budú tiež predstavené ďalšie výzvy 7. RP ako aj program CIP na podporu konkurencieschopnosti a inovacií a program LLP na podporu celoživotného vzdelávania.

Vstup na seminar je zdarma.

Viac informácií o podujatí, program a registračný formulár nájdete na stránke http://www.enterprise-europe-network.sk/seminar-vyskum-pre-msp-2010.