Prejsť na obsah
Verejnosť

Slovenská obchodná a priemyselná komora (Bratislavská regionálna komora) a Kancelária pre transfer technológií, poznatkov a ochranu duševného vlastníctva Slovenskej akadémie vied (KTT SAV) Vás pozývajú na konferenciu "Vymyslené pre Vás na Slovensku", ktorej hlavnou témou je predstavenie konkrétnych výsledkov výskumu a vývoja pripravených pre aplikáciu v podnikateľskej praxi. Tieto budú predstavené samotnými autormi riešení a v druhej časti konferencie budete mať príležitosť osobne s nimi prerokovať spoluprácu pri využití týchto riešení vo výrobnej praxi. 

Pozvánku vrátane prihlášky najdete tu (PDF). 

Dátum konania: 19.06.2014

Miesto konania: Business centrum Kerametal, Jašíkova 2, Bratislava 

Prosíme o včasnú registráciu, ako aj uvedenie autorov, s ktorými by Ste radi osobne prerokovali spoluprácu.