Prejsť na obsah
Verejnosť

 

Rektor Robert Redhammer 29. marca 2011 vymenoval prorektorov Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.

Funkciu prorektorov počas funkčného obdobie 2011 – 2015 budú zastávať:

doc. Ing. František Horňák, PhD. – pre oblasť vzdelávania a zahraničné vzťahy,

prof. Ing. Marián Peciar, PhD. – pre oblasť spolupráce s praxou,

prof. Ing. Milan Sokol, PhD. – pre oblasť investičného rozvoja,

prof. Ing. Stanislav Biskupič, DrSc. –  poverený funkciou prorektora pre oblasť vedy a výskumu.