Prejsť na obsah
Verejnosť

Prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič 28. novembra 2011 slávnostne vymenoval 6 nových profesorov Slovenskej technickej univerzity.

Vymenovací dekrét si prevzali:
prof. PhDr. Miroslav Bobrík. CSc.
prof. Ing. Ivan Hotový, DrSc.
prof. Ing. Alexander Kaszonyi, PhD.
prof. Ing. Márius Pavlovič, PhD.
prof. Ing. Robert Redhammer, PhD.
prof. Ing. Ľubomír Valík, PhD.

V mene prítomných akademikov sa prezidentovi I. Gašparovičovi poďakoval prof. R. Redhammer, rektor STU, ktorý poukázal na to, že ich osobné ambície sú plne v súlade s poslaním univerzít. Ako pedagógovia rozvíjajú v mladých ľuďoch nielen vedomosti a tvorivosť, ale aj harmonickú osobnosť, múdrosť a dobro. „Chceme prispievať k rozvoju vzdelanosti, vedy, techniky, zdravia a kultúry pre blaho celej spoločnosti,“ dodal rektor. Za nevyhnutné považuje využívanie nových poznatkov vo výskume a technológiách, pretože ako zdôraznil „práve inováciám – transferu poznatkov do praxe, sa v Európe akosi prestáva dariť. Tie sú totiž najcitlivejšie na absenciu zdravého rozumu, na bariéry, byrokraciu či nesúlad predpisov.“
Na záver rektor Redhammer vyzval svoje kolegyne a kolegov, aby popri intenzívnej vysokoškolskej práci venovali energiu aj širším celospoločenským problémom. „Viem, aké ťažké je presadiť sa v médiách s pozitívnymi správami. Niekto však musí byť nositeľom optimizmu, ponúkať analýzy problémov, ukazovať možné riešenia a príklady. Musíme vo väčšej miere verejne prezentovať naše názory – to, čo považujeme za správne pre túto krajinu.