Prejsť na obsah
Verejnosť

Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia ZSVTS Bratislava v spolupráci s Katedrou TZB Stavebnej fakulty STU Bratislava Vás pozývajú na 19. medzinárodnú konferenciu VYKUROVANIE 2011 na tému "Energetické a environmentálne hodnotenie systémov výroby, distribúcie a odovzdávania tepla". 28. február - 4. marec 2011 Ľubovnianske kúpele - hotel Sorea Ľubovňa (SSTP 1115).

Pozvánka subor pdf