Prejsť na obsah
Verejnosť

Program Postdoktorandské výskumné pobyty na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave je významnou podporou mladých vedeckých pracovníkov STU. Program začal v roku 2014 a je určený pre mladých vedcov do 35 rokov. 

V tomto roku externí hodnotitelia hodnotili 11 návrhov zo 6 fakúlt.

Podporené budú tieto témy:

1, Energetická autonómnosť elektronických systémov na čipe prostredníctvom zberu energie z okolia (prof. Ing. Viera Stopjaková, PhD., FEI)

2, Implementácia oblastí nízkych frekvencií do jednočíselného hodnotenia zvukovej izolácie (prof. Ing. Monika Rychtáriková, PhD., SvF)

3, Výskum mechanizmu účinku nových potenciálnych liečiv s antiproliferatívnymi a antibakteriálnymi vlastnosťami na báze tiosemikarbazónov (prof. Ing. Peter Rapta, DrSc., FCHPT)

4, Zabezpečenie metrologickej kontroly meradiel vnútro-očného tlaku (prof. Ing. Stanislav Ďuriš, PhD., SjF)

5, Výskum nových progresívnych metód konzervovania tradičných materiálov kultúrneho dedičstva (doc. Ing. Katarína Vizárová, PhD., FCHPT)