Prejsť na obsah
Verejnosť

Grantová schéma na podporu excelentných tímov mladých výskumníkov v roku 2019 poskytne podporu mladým vedcom piaty krát. Spolu bolo podaných 19 projektov a navrhnutých na financovanie je 9 projektov.

 

Podporené projekty:

  • Biologicky aktívne látky rakytníka rešetliakového a ich aplikácia v potravinách (FCHPT-SjF), zodpovedný riešiteľ Ing. Zuzana Burčová.
  • Vývoj nových analytických postupov na sledovanie a stanovenie rizikových látok v potravinárskych a environmentálnych vzorkách s využitím pokročilých materiálov (FCHPT-FEI), zodpovedný riešiteľ Ing. Jozef Sochr, PhD.
  • Zdravotnícke zariadenia a hudobné festivaly ako bodové zdroje mikropolutantov v povrchových vodách a možnosti ich účinného odstraňovania (FCHPT-FEI-SvF), zodpovedný riešiteľ Ing. Marianna Czölderová, PhD.
  • Optimalizácia v mikrogride (FIIT-FEI), zodpovedný riešiteľ Ing. Marek Lóderer
  • Využitie hlboko eutektických rozpúšťadiel pri úprave vlákien a ich recyklácia (FCHPT-SjF), zodpovedný riešiteľ Ing. Veronika Majová
  • Kapsulácia elektrochemicky pripravovaných ekologických oxidačných činidiel - železanov a ich následná aplikácia do znečistených vôd (FCHPT-SjF), zodpovedný riešiteľ Ing. Emília Kubiňáková, PhD.
  • Diagnostika srdcových chorôb v reálnom čase pomocou neurónových sietí (FEI-FCHPT), zodpovedný riešiteľ Ing. Miroslav Novota
  • Výskum beztavivového spájkovania kovokeramických kompozitov s využitím ultrazvukovej energie(MTF-FEI), zodpovedný riešiteľ Ing. Igor Kostolný, PhD.
  • Mikroplasty vo vodách Slovenska monitoring a možnosti použitia inovatívnych postupov na ich odstránenie (FCHPT-FEI), zodpovedný riešiteľ Ing. Anna Grenčíková