Prejsť na obsah
Verejnosť

Vysoké školy so znepokojením sledujú brzdenie príprav na čerpanie štrukturálnych fondov na výskum a inovácie v novom programovacom období 2014-2020. Slovenské vedecké inštitúcie, medzi ktoré patrí viacero verejných vysokých škôl, sú závislé od finančných zdrojov EÚ. Tieto sa stali dominantným zdrojom pre vedecký výskum na Slovensku. Dnes reálne hrozí strata kontinuity financovania vedeckých výskumných aktivít na Slovensku vrátane výpadku financovania miezd výskumníkom, a tým aj zvýšenie nezamestnanosti mladých vedcov a únik najlepších mozgov do zahraničia. Takéto procesy bývajú nevratné. Ak sa nevytvoria Výskumná a Technologická agentúra a nespustia výzvy do septembra, hrozí, že sa európske peniaze budú dať použiť na výskum a inovácie až po parlamentných voľbách, t.j. takmer tri roky po začiatku sedemročného obdobia.

Pritom príprava na nové obdobie pod vedením ministrov školstva a hospodárstva si počínala veľmi dobre. Slovenská republika bola jednou z prvých štyroch členských krajín EÚ, ktoré vypracovali a prijali Stratégiu RIS3 „Poznatkami k prosperite“ (oficiálne: „Stratégia inteligentnej špecializácie výskumu a inovácií“). Táto Stratégia je podmienkou EÚ na použitie štrukturálnych fondov pre výskum a inovácie v príslušnej krajine. Slovensko taktiež vypracovalo, predložilo a Európska komisia Slovensku schválila Operačný program výskum a inovácie pre obdobie 2014-2020 ešte v októbri minulého roka, ako jeden z úplne prvých operačných programov v celej EÚ.

Prípravy na realizáciu Stratégie RIS3 a teda aj na využívanie nových štrukturálnych fondov sa zasekli na schvaľovaní tzv. „Akčného plánu k RIS3“, ktorý mal byť len vykonávacím plánom. Ten nie je doteraz schválený vo Vláde SR a ako sa ukazuje z výsledkov medzirezortného pripomienkového konania stále pretrvávajú určité rozpory.

Značná časť financií operačného programu je venovaná podpore inovácií slovenských podnikov. Sme preto presvedčení, že ani podnikateľom nemôže vyhovovať odďaľovanie začatia implementácie operačného programu. Preto nerozumieme pohnútkam niektorých predstaviteľov podnikateľov predkladajúcich nerealizovateľné požiadavky, čím sa odďaľuje využitie financií.

Vyzývame všetkých kompetentných na urýchlené prijatie akčného plánu predloženého ministrom školstva a ministrom hospodárstva na jeho schválenie vo vláde SR a vykonanie nevyhnutne potrebných krokov k začatiu nového programovacieho obdobia. V hre je  budúcnosť Slovenska.

Vyhlásenie podporujú výskumné univerzity: Univerzita Komenského v Bratislave, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Technická univerzita v Košiciach, Žilinská univerzita v Žiline a ďalšie.