Prejsť na obsah
Verejnosť

Bratislava, 2. marec 2018

Rektor Slovenskej technickej univerzity v Bratislave Robert Redhammer v mene celej akademickej obce univerzity vyjadruje úprimnú a hlbokú sústrasť rodičom, rodinám a priateľom Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Pripájame sa k zástupom ľudí na dnešných pietnych spomienkach. Ľudský život má najvyššiu hodnotu a nikto nemá právo naň siahať. Dvojnásobne bolí, že sa obeťami stali mladí ľudia. Takí, akým sa venujeme každý deň v našej práci na školách.

Má to však aj iný rozmer. Tak, ako akademické slobody spočívajúce v slobode bádania sú základným predpokladom vedeckého pokroku, tak aj sloboda slova je základným predpokladom demokracie a spoločenského rozvoja. Preto nás tento krutý čin znepokojuje dvojnásobne.

Vražda investigatívneho novinára a jeho priateľky sa navždy zapíše čiernymi písmenami do dejín moderného samostatného demokratického Slovenska. Musíme urobiť všetko preto, aby sa do histórie nezapísala zároveň ako vražda, pri ktorej zodpovedné orgány zlyhali. Pripájame sa preto k výzvam na rýchle, dôsledné a objektívne vyšetrenie a k výzvam na zabezpečenie ochrany a bezpečnosti novinárok a novinárov na Slovensku. Vyzývame na slušnosť voči všetkým ľuďom, ktorí poukazujú na neriešené problémy, na nemorálne a korupčné správanie, či hoci len vyjadrujú iné, odlišné názory. Lebo to je princíp plurality názorov, základný pilier demokracie.

Ján Kuciak a Martina Kušnírová patrili k mladej generácií krajiny, z ktorej dnes veľká časť Slovensko opúšťa. Ján a Martina patrili k tým mladým ľuďom, ktorí sa rozhodli Slovensko neopustiť. Naopak, rozhodli sa na Slovensku žiť a meniť ho k lepšiemu. Za také konanie nikdy nemali zaplatiť životom. Ich obeť im nesplatíme, ani život nevrátime. Ale všetci môžeme robiť svoju prácu zodpovednejšie a s čistým štítom. Môžeme, ba musíme sa zasadiť o to, aby Slovensko už nikdy takúto tragédiu nezažilo, aby mladí nemali strach tu žiť a pracovať a aby sme sa nemuseli za svoju krajinu hanbiť.