Prejsť na obsah
Verejnosť

 

Rektor Slovenskej technickej univerziy v Bratislave so sídlom Vazovova 5, Bratislava, vypisuje v súlade so zákonom č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a zákonom č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme

 


výberové konanie na obsadenie pracovného miesta:

 

 

kvestor

 

Kvalifikačné predpoklady:

 • vysokoškolské vzdelanie 2. alebo 3. stupňa ekonomického alebo technického zamerania (3. stupeň výhodou)

 

Požadovaná dĺžka praxe:

 

 • minimálne 10 rokov po skončení vysokej školy,
 • minimálne dva roky v riadiacej funkcii na verejnej vysokej  škole, vo verejnej alebo štátnej správe
 • minimálne dva roky v riadiacej pozícií ekonóma v podnikateľskom subjekte, resp. konateľ spoločnosti
 • minimálne dva roky na pozícií stredného alebo vrcholového manažéra vo veľkej spoločnosti  (s počtom zamestnancov viac ako 250)

 

 

Podmienky:

 

 • znalosť platnej legislatívy pre oblasť vysokého školstva a všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti hospodársko-ekonomických činností a pracovno právnych vzťahov je nevyhnutnou podmienkou
 • výborná  znalosť anglického jazyka slovom aj písmom a ďalšieho svetového jazyka je nevyhnutnou podmienkou
 • manažérske, organizačné a komunikačné schopnosti,
 • vysoké pracovné nasadenie a odolnosť voči stresu,
 • spoľahlivosť, občianska a morálna bezúhonnosť
 • znalosť práce s PC (Word, Excel, Powe Point, Outlook)
 • znalosť prostredia STU je výhodou

 

 

Zoznam požadovaných dokladov:

 • motivačný list
 • štruktúrovaný profesijný životopis,
 • doklady o vzdelaní a ďalšie doklady, ktorými možno preukázať požadované podmienky

 

Prihlášku s požadovanými dokladmi zasielajte do 10.7.2012  s označením obálky „výberové konanie“ na adresu:

Erika Jevčáková, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava,

alebo e.mailom na adresu erika.jevcakova@stuba.sk

 

Termín a miesto výberového konania bude písomne oznámené vybraným uchádzačom v stanovenom termíne v zmysle platných predpisov.

 

V Bratislave, 26.6.2012

 

prof. Ing. Robert Redhammer, PhD.

rektor STU