Prejsť na obsah
Verejnosť

V utorok 17. augusta 2021 o 10:00 hodine bude vo Veľkej zasadačke rektorátu STU druhé zasadnutie výberovej komisie na obsadenie funkčného miesta kvestora STU.

Komisia najskôr vypočuje vybraných troch uchádzačov, ktorí predstavia svoj návrh modernej administrácie vysokej školy. Po vypočutí kandidátov bude nasledovať diskusia. Na základe výsledkov týchto častí výberová komisia rozhodne v tajnom hlasovaní o poradí uchádzačov na funkčné miesto kvestora STU.

Vypočutie kandidátov vrátane diskusie je verejné, porada komisie a hlasovanie sa uskutočnia bez účasti verejnosti.