Prejsť na obsah
Verejnosť


Dňa 12.1. 2007 je uzávierka podávania žiadostí na 1 - ročné štipendijné pobyty (september 2007 - august 2008) do Japonska v rámci programu VULCANUS in JAPAN 2007-2008. Program je určený pre študentov všetkých technických smerov. Výška štipendia na 1- ročný pobyt (12 mesiacov) je 15000,- EUR.

V rámci programu študenti absolvujú prípravné stretnutie v Bruseli, následne 4 - mesačný intenzívny kurz japonského jazyka a 8 - mesačnú pracovnú stáž v japonskej spoločnosti (Toyota, Bosch, Honda, Toshiba, Canon a iné). Pre úspešných kandidátov je účasť na prípravnom stretnutí v Bruseli i na kurze japonského jazyka bezplatná. Ubytovanie je poskytované taktiež bezplatne počas trvania jazykového kurzu i doby trvania samotného programu.

Uchádzači zo všetkých fakúlt odovzdávaju kompletne vyplnenú prihlášku spolu s povinnými prílohami na Oddelení pre zahraničné vzťahy rektorátu STU, II. posch., č.d. B325. Uchádzači, ktorí odovzdaju nekompletné prihlášky s chýbajúcimi povinnými prílohami budú z evidencie vyradení.

Úspešní uchádzači, ktorým bude štipendium pridelené budú o tejto skutočnosti informovaní vo februári 2007.