Prejsť na obsah
Verejnosť
12.1. 2009
je uzávierka podávania žiadostí na 1 - ročné štipendijné stáže -pracovné pobyty v japonských firmách (september 2009 - august 2010) do Japonska v rámci programu VULCANUS in JAPAN. Program je určený pre študentov všetkých technických smerov. Výška štipendia na cestu a pobyt je 2 000 000 YEN. V rámci pobytu študenti absolvujú prípravné stretnutie, 4 mesačný intenzívny kurz japonského jazyka a 8 mesačnú pracovnú stáž v japonskej firme. Kurz jazyka je pre účastníkov bezplatný. Firma poskytne a hradí ubytovanie. Úspešní uchádzači, ktorým bude štipendium pridelené, budú o tejto skutočnosti informovaní vo februári 2009. (Často kladené otázky, ešte o programe Vulcanus).
Uchádzači všetkých fakúlt STU odovzdajú kompletne vyplnenú prihlášku spolu s povinnými prílohami na Útvare pre zahraničné vzťahy rektorátu STU, II. posch., č.d. B325. (3.11.2008, T.Z.)