Prejsť na obsah
Verejnosť
Akademický senát STU na svojom zasadaní dňa 30. 10. 2006 zvolil prof. Ing. Vladimíra Báleša, DrSc., za kandidáta na rektora STU na nasledujúce štvorročné funkčné obdobie.