Prejsť na obsah
Verejnosť

Predseda Akademického senátu STU Karol Jelemenský v zmysle Zásad volieb do AS STU vyhlásil dňa 23. 2. 2015 voľby do Akademického senátu STU na obdobie 2015 - 2019.