Prejsť na obsah
Verejnosť

„Sme už veľmi blízko, aby sme zaviedli do priemyselnej výroby plne ekologický biodegradovateľný bioplast,“ vysvetlil v relácii Správy a komentáre (RTVS) profesor Pavol Alexy z Fakulty chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity. 


V čom spočíva rozdiel medzi obyčajným plastom a bioplastom?

Zjednodušene môžeme pojmom „obyčajné plasty“ laicky označiť plasty, ktoré  sa bežne v prírode nerozkladajú a sú vyrobené z fosílnych zdrojov, napríklad z ropy. Pojem bioplast už nie je taký jednoznačný. Dnes existujú na trhu tri typy bioplastov:

  1. Bioplasty, ktoré sú vyrobené z obnoviteľných surovín a nepodliehajú biodegradácii. Ako dobrý príklad takýchto plastov môže byť polyetylén, ktorý sa dá vyrobiť z ropy alebo napríklad aj zo škrobu. Vyrábajú sa z neho napríklad nákupné tašky, ale v prírode sa bude rozkladať podobne ako syntetický polyetylén, čiže nijako. Trvá to niekoľko stoviek rokov a po rozpade zostanú mikroplasty.
  2. Ďalší typ bioplastu je taký, ktorý je vyrobený z ropy, ale je biodegradovateľný, čiže v prírode sa môže rozložiť, alebo v komposte sa rozloží, avšak plyny, ktoré z neho vznikajú sú vlastne skleníkové plyny, čiže v tomto to nie je ten pravý ekologický bioplast.
  3. Skutočný ekologický bioplast je materiál, ktorý je vyrobený z obnoviteľných zdrojov a je aj biorozložiteľný a toto je jediné plne ekologické riešenie, ktoré zabezpečí, že z plastu sa stane zase biomasa a vznikajúce plyny nebudú spôsobovať skleníkový efekt.

Prečo sa bioplasty zatiaľ málo využívajú?

Jednak sú drahšie a vždy budú o niečo drahšie a druhá vec je, že doposiaľ mali isté technické nedostatky, nemali požadované mechanické vlastnosti, boli napríklad príliš krehké. To sa v súčasnosti rieši pridávaním syntetických plastov, čo znižuje ich ekologickú hodnotu.  Tento problém je dnes už v zásade prekonaný a začína to byť už len otázka peňazí a možno čiastočne aj logistiky. Treba si totiž uvedomiť, že ani bioplasty by nemali končiť v oceáne, ale mali by sa separovať a likvidovať, resp. zhodnocovať,  napríklad kompostovaním tak, ako syntetické plasty recyklovaním.

Aké využitie majú bioplasty v budúcnosti?

Aplikačné využitie je veľmi široké. Najviac úžitku prinesú zrejme v segmente obalových materiálov, ktoré tvoria približne 40-50 percent všetkých plastových odpadov. Tam treba v prvom rade smerovať aplikáciu tých skutočne ekologických bioplastov. Existuje tiež potreba pre rôzne technické aplikácie, ak by sme išli do najšpičkovejších, tak je to určite medicína, tkanivové inžinierstvo, kde sa využívajú pri regeneratívnej medicíne. Otvárajú sa nám tu obrovské možnosti. 

Poznáme zábery z oceánov, ktoré sú plné plastov. Je možné, aby sa bioplast v budúcnosti v morskej vode úplne rozložil na neškodné látky?

Existuje bioplast, ktorý produkujú samotné mikroorganizmy a tieto plasty sú rozložiteľné aj v morskej vode. Čiže áno, určite to možné je. Môžem povedať, že sme veľmi blízko pri tom, aby sme takýto plast dovyvinuli. Plne biodegradovateľné ekologické plasty už v zásade existujú, je možné ich vyrábať resp. bude to možné v krátkej dobe, čo nás však nesmie zbaviť povinnosti separovať, triediť a neodhadzovať tieto materiály do voľnej prírody.
Pokiaľ totiž dáme ľuďom plast, ktorý sa bude rozkladať v morskej vode a všetkým to povieme, tak aby sa nestalo, že prísun „čerstvých“ bioplastov do oceánu bude väčší, ako oceán stihne spotrebovať a rozložiť v nejakom čase a my budeme opäť tam, kde sme boli.

 

Zdroj: Správy a komentáre, RTVS Dvojka, 12. 6. 2019

Ilustračná fotografia:The National Oceanic and Atmospheric Administration (Ben Mierement)