Prejsť na obsah
Verejnosť

Ako upraviť nový spôsob modernej správy našej univerzity, jej zodpovedné riadenie na všetkých stupňoch a vytváranie tvorivých podmienok pre študentov a zamestnancov formou postupného skvalitňovania vnútorných procesov a služieb?
Pripojte sa k online prezentácii princípov systému kvality i základných dokumentov 13. januára 2021 o 14:00 hod.

Prijatie vnútorného systému kvality  v podmienkach STU je prirodzenou ambíciou našej univerzity v záujme poskytovania kvalitného univerzitného vzdelávania podľa najvyšších medzinárodných štandardov, postaveného na aktívnej účasti študentov na vedeckom výskume, umení a ďalšej tvorivej inžinierskej činnosti, orientovaného na potreby hospodárskej a spoločenskej praxe. 

Systém má podporovať trvalé zlepšovanie našej univerzity tak, aby v duchu akademického partnerstva medzi zamestnancami, študentmi, absolventmi, zamestnávateľmi a ďalšími záujmovými skupinami neustále zvyšovala svoj pozitívny vplyv na spoločnosť a vlastnou tvorivou činnosťou prispievala ku svetovému vedeckému poznaniu, k rozvoju inžinierskych zručností, umeleckých a estetických hodnôt v mladej generácii.

Pripojenie k online prezentácii: