Prejsť na obsah
Verejnosť

Študentka Stavebnej fakulty STU Jana Jakubičková zvíťazila v medzinárodnej architektonickej súťaži Inspireli Award, do ktorej sa zapojili desiatky architektonických škôl z celého sveta. V tomto roku bol témou medzinárodnej súťaže Campus STU v Bratislave - Inovačné centrum STU v Bratislave, transformácia vnútorného bloku.  Ceny slávnostne odovzdali vo štvrtok 21. októbra na pôde pražského ČVUT.

Cieľom súťaže bolo získať ideové návrhy na viacúčelové reprezentatívne centrum Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Má zahŕňať inovačné vedecké centrum STU, edukačné, spoločenské, viacúčelové a voľnočasové priestory v interiéri aj exteriéri a časť rektorátnych pracovísk. Centrum STU by malo slúžiť študentom, pedagogickým, výskumným pracovníkom a zamestnancom STU a súčasne odborníkom z praxe, samospráve a verejnosti. Má vytvárať podmienky pre súčinnosť akademického prostredia s praxou a ako dôležitý komunikačný priestor smerom k verejnosti. Tomu má pomôcť otvorenie areálu a jeho prepojenie s hlavnými verejnými priestormi mesta.

Celkovo bolo do súťaže zaslaných 180 návrhov, z nich porota vybrala 19 projektov do užšieho kola a následne trom prisúdila ocenenia a jedno čestné uznanie. Porota zasadala v zložení: prof. Ľubica Vitková, prof. Pavel Gregor, PhD., hosť. prof.  Martin Kusý, hosť. prof. Pavol Paňák a architektka Nora Vránová (za Slovenskú komoru architektov) a ocenila nasledovné práce:

  1. miesto:  Jana Jakubičková – Slovensko (SvF STU Bratislava)
  2. miesto   Manushache Bekteshi, Zuhejra Osmani - Macedonia
  3. miesto   Michaela Zapletalová – (SvF ČVUT Praha) Česká republika

    Čestné ocenenie: Agustina Margarita Muntaner, Nuria Muñoz Polanco, Jesús Castro - Argentína

Pri ocenených prácach komisia ocenila predovšetkým ich kreatívnu snahu o zhodnotenie a využitie potenciálu existujúceho objektu ťažkých laboratórií a realizovateľnosť návrhov. Pri čestnom uznaní mimoriadnu kreativitu a inovatívny prístup k riešeniu vnútrobloku, avšak pri radikálnej prestavbe, ktorá nie je v súčasných podmienkach STU realizovateľná.

Ceny slávnostne odovzdal prezident a spoluzakladateľ Inspireli Award Karel Smejkal za účasti pozvaných hostí (prítomných v Prahe i online).

Motiváciou k vypísaniu medzinárodnej študentskej súťaže je aktuálna diverzita lokalít, v ktorých sa jednotlivé súčasti univerzity nachádzajú, a chýbajúci spoločný Campus STU - spoločné reprezentatívne centrum. Univerzita preto už dlhodobo uvažuje nad  posilnením významu historicky založeného jadra univerzity, dnes tvoreného štyrmi fakultami v centre mesta – Stavebnou fakultou, Strojníckou fakultou, Fakultou Chemickej a potravinárskej technológie a Fakultou architektúry. Súťaž poskytuje Slovenskej technickej univerzite inovatívne a kreatívne námety pre realizáciu tejto jej dlhodobej vízie.