Prejsť na obsah
Verejnosť

Študenti Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU sa zúčastnili súťaže o najlepšiu diplomovú prácu za akademický rok 2011/2012, ktorú vypísal Slovnaft, a. s. Ocenenie získali:

 - diplomová práca absolventky Ing. Gabriely Bitterovej – Prepočet výhodnosti prepojenia parného systému VGH a HPP2.

-  diplomová práca absolventa Ing. Róberta Tomčíka – Optimalizácia riadenia procesov nakládky prepravných prostriedkov v spoločnosti Slovnaft Petrochemicals, s.r.o.

-  diplomová práca absolventa Ing. Dominika Gibalu – Optimalizácia chladiaceho systému hláv vybraných kolón na FCC s využitím adiabatického vlhčenia vzduchu.

 Slávnostné vyhlásenie výsledkov a odovzdávanie cien sa uskutoční  9. novembra 2012 (piatok) o 11,30 – 15,00 hod. v hoteli NH GAT E ONE, Ambrušova 7, Bratislava.