Prejsť na obsah
Verejnosť

Ponuka štipendií na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave je široká. Môžu ich získať študenti, ktorí strávia časť štúdia v zahraničí. Rovnako ho môžu dostať študenti vybraných študijných odborov, ale aj študenti s dobrými študijnými výsledkami, či výsledkami vo vede, výskume a umení.

Strávila som rok na univerzite v nemeckom Wismare. Ak by som nedostala štipendium, nemohla by som vycestovať, neutiahla by som náklady na pobyt. Štipendium mi pomohlo pri príchode do Nemecka aj počas celých 10 mesiacov pobytu. Keď som si v druhom semestri ešte našla prácu, príjem spolu so štipendium stačil nielen na všetky výdavky, ale aj na cestovanie po Nemecku a okolitých krajinách,“ hovorí študentka Fakulty architektúry STU Miriam Szábolová.

Štipendium za športovú reprezentáciu získal študent Materiálovotechnologickej fakulty STU v Trnave  - Filip Praj, juniorský Majster sveta aj Európy v športovej streľbe. Štipendium mi veľmi pomohlo. Celé som ho investoval do môjho športového rozvoja, napríklad som si uhradil vstupy do fitnes centra, tréningové položky a tiež som si kúpil športové vybavenie. Chcem sa veľmi poďakovať za takúto podporu.“


baner 3 miliony stipendia pre studentov STU


STU rozdeľuje niekoľko typov štipendií. Študenti vybraných technických študijných odborov na STU môžu získať motivačné štipendiá odborové. Medzi podporované odbory patrí väčšina študijných programov, ktoré STU ponúka. Od aplikovanej informatiky, cez elektroniku, informatiku, kybernetiku a energetiku až po chémiu, biotechnológie, stavebníctvo, vodné stavby a vodné hospodárstvo energetické stroje a zariadenia, či výrobnú techniku a výrobné technológie.

Na tieto motivačné štipendia odborové má STU vyčlenených 1,5 milióna eur. Študent môže získať jednorázovo až 870 eur. V prípade študentov v prvom roku bakalárskeho štúdia sú dôležité výsledky štúdia v poslednom ročníku na strednej škole. Pri starších študentoch rozhodujú výsledky predchádzajúceho štúdia na univerzite.

Ďalšie motivačné štipendiá môžu dostať študenti, ktorí dosahujú mimoriadne výsledky v štúdiu, vo výskume a vývoji, reprezentujú univerzitu v športových či umeleckých súťažiach. Medzi takýchto študentov môže univerzita rozdeliť v nasledujúcom akademickom roku viac ako pol milióna eur. Študenti môžu získať jednorazové motivačné štipendium až do výšky 1290 eur.

Na ďalšie mimoriadne štipendiá STU ročne vyčlenení sumu asi 200-tisíc eur. Mimoriadne štipendium patrí študentom, ktorí absolvujú časť štúdia v zahraničí. STU podporuje zahraničné pobyty študentov. Šancu ísť na zahraničný študijný pobyt či pracovnú stáž má každý študent Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Mimoriadne štipendium môžu získať aj študenti, ktorí si vynikajúco plnia študijné povinnosti počas celého štúdia či štúdium ukončia vynikajúcou záverečnou prácou, ale aj zahraniční študenti, vrcholoví športovci či študenti, ktorí sa angažujú v prospech univerzity. Mimoriadne štipendium môže byť jednorazové aj pravidelné až do 860 eur.

Študenti z nízkopríjmových rodín môžu získať sociálne štipendium na úhradu nákladov spojených so štúdium. Na tie má STU 1,5 milióna eur.

Okrem štipendií podporuje STU talentovaných študentov aj prostredníctvom ďalších programov. Mladí vedci sa môžu uchádzať o univerzitné granty na výskum, alebo môžu získať odmenu za najlepšie vedecké publikácie, či výnimočné umelecké diela. 

Elektronická prihláška na STU.

 

Aké štipendiá môžu získať študenti STU:

  • Motivačné štipendiá odborové

(na podporu vybraných študijných odborov)

  • Motivačné štipendiá za vynikajúce študijné výsledky a mimoriadne výsledky

(štipendiá za vynikajúci prospech, za mimoriadne plnenie študijných povinností, za mimoriadne výsledky v oblasti  výskumu, vývoja, reprezentáciu univerzity v umeleckej, športovej činnosti, vo vedeckých súťažiach ako napr. ŠVOČ)

  • Mimoriadne štipendiá

( za kvalitnú záverečnú prácu, na podporu študenta v rámci mimouniverzitnej mobility v zahraničí, na podporu zahraničných študentov, vrcholových športovcov, za významnú činnosť v prospech STU, za vynikajúce plnenie študijných povinností počas celého štúdia)

  • Sociálne štipendiá

Vybrané študijné odbory:

Možnosť získať motivačné štipendium odborové majú študenti nasledovných odborov ponúkaných na STU:

aplikovaná informatika

aplikovaná matematika

automatizácia

biotechnológie

dopravné stroje a zariadenia

elektronika

elektrotechnika

energetické stroje a zariadenia

energetika

fyzikálne inžinierstvo

chemické inžinierstvo

chémia

chemické technológie

informačné systémy                      

informatika

kybernetika   

materiály                                     

mechatronika

meranie   

počítačové inžinierstvo                   

priemyselné inžinierstvo

potravinárstvo               

procesná technika             

stavebníctvo 

softvérové inžinierstvo        

telekomunikácie

vodné hospodárstvo

vodné stavby   

výrobná technika                          

výrobné technológie

 Všetko o prijímacom konaní na STU tu