Prejsť na obsah
Verejnosť

Rektor STU pozýva na vernisáž výstavy Veda, umenie poznávanie mikro a nanosveta.

Výstavu otvorí rektor STU prof. Ing. Robert Redhammer, PhD.,  viceprezident Európskej akadémie vied a umení v Salzburgu prof. Ing. Štefan Luby, DrSc., Dr.h.c. a vedúci Centra STU pre nanodiagnostiku doc. Ing. Marian Veselý, CSc.

Pozvánka na vernisž 12.2. o 14.00 v Centre pre nanotechnológie na STU