Prejsť na obsah
Verejnosť

Fakulta elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave sprístupnila svoje pracoviská a laboratória verejnosti. Na podujatí získali záujemcovia o štúdium informácie o fakulte a študijných odboroch. Ústav elektroniky a fotoniky FEI predstavil LED Lab, pracovisko zamerané na vývoj LED technológií.

LED Lab slúži na výskum najmodernejších osvetľovacích sústav, vzdelávanie v oblasti riadenia nových LED systémov, podporu aktivít v oblasti LED technológií a prezentovanie výsledkov výskumu odbornej aj laickej verejnosti. LED Lab v rámci spolupráce spoločnosti OMS a univerzity úspešne funguje od roku 2011, kedy bola zariadená časť priestorov, Design Lab. Minulý rok pribudol Soft Lab, pracovisko so zameraním na programovanie svetelných sústav.

Pracovníci laboratória, zástupcovia spoločnosti OMS a Ústavu elektroniky a fotoniky, spoločne prezentovali laboratórium a jeho technické vybavenie. Hovorilo sa o procese vývoja a výroby nových svietidiel, od elektronického a termálneho dizajnu, cez konštrukciu až po vývoj softvéru pre riadenie inteligentných svietidiel. S veľmi pozitívnym ohlasom sa stretla prezentácia digitálneho riadenia osvetlenia cez mobilné zariadenia, ktorého uvedenie na trh sa momentálne pripravuje. Ďalšou zaujímavosťou bola ukážka novej verzie inovatívneho LED svietidla Modul Razzor, ktorého vývoj sa nachádza v poslednej fáze a v laboratóriu prebieha jeho testovanie.  V LED Lab súčasnosti prebieha tiež vývoj centrálneho napájacieho systému CPS, ktorý prináša centrálne riadenie osvetlenia s dotykovým grafickým rozhraním a bezdrôtovým ovládaním určené pre obchodné, či prezentačné priestory. Medzi ďalšie zaujímavé projekty patrí návrh a realizácia guľového integrátora, špeciálneho zariadenia na meranie svetelných parametrov, ktorý bude dokončený už v prvej polovici roka alebo svietidlo IP IK modul, konštrukčne prispôsobené do exteriérov a náročných podmienok.

V prostredí spoločných laboratórií boli počas dvojročnej aktivity spoločnosti OMS a univerzitného partnera vyvinuté inovatívne produkty a koncepty, úspešne prezentované aj na medzinárodnej úrovni. Tieto príklady potvrdzujú význam spolupráce súkromného a univerzitného sektora, ako efektívneho spôsobu uvedenia najnovších poznatkov a technológií do praxe.

Spolupráca spoločnosti OMS a Slovenskej technickej univerzity v projektovom rámci „Centrum spolupráce pre transfer inovatívnych technológií z výskumu do praxe“  prebieha s podporou Agentúry pre výskum a vývoj SR, v rámci programu podpory spolupráce univerzít s podnikateľským prostredím (SUSPP).