Prejsť na obsah
Verejnosť

Agentúra na podporu výskumu a vývoja vyhlasuje verejnú výzvu na predkladanie
žiadostí na riešenie projektov výskumu a vývoja v jednotlivých skupinách odborov
vedy a techniky.
Dátum vyhlásenia výzvy je 5. 11. 2012, dátum ukončenia výzvy je 21. 01. 2013.

Informačný seminár k VV 2012 organizovaný APVV sa koná dňa 15. 11. 2012
na Univerzite Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Mlynská
dolina CH1-1, Bratislava

 

Ďalšie informácie o výzve VV 2012

Ďalšie informácie o seminári k VV 2012